สัญญาจ้างงานจัดทำขึ้นโดยสถาปนิก โดยมีการทำข้อตกลงกันก่อ […]