บ้าน 2 ชั้น (อธิบายอย่างละเอียด)

บ้าน 2 ชั้น จ.ชัยภูมิ

วันที่  19 – 30  เมษายน  2553  งานไหว้เสาเอก-เสาโทและงานฐานราก)

 

วันที่ 4-10 พฤษภาคม 2553 งานโครงสร้างชั้นล่าง

 

วันที่ 11-30 พฤษภาคม 2553 งานโครงสร้างชั้น 2วันที่ 8-15 มิถุนายน 2553 งานมุงกระเบื้องหลังคา

 

วันที่ 5-30 มิถุนายน 2553 งานก่ออิฐ/ฉาบปูนวันที่ 1-15 กรกฏาคม 2553 งานตกแต่งผนังรอบนอกวันที่ 16-30 กรกฏาคม 2553 งานตกแต่งภายใน