สร้างบ้านใหม่ ใครเกี่ยวข้องบ้าง

Posted on: ตุลาคม 2, 2016, by :

การสร้างบ้านหนึ่งหลัง ต้องมีบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย แต่ละคนก็มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปในแต่ละขั้นตอน ซึ่งเราเองต้องให้ความใส่ใจ ไม่ว่าจะเป็นช่วงการออกแบบ การขออนุญาต รวมถึงการก่อสร้าง เพื่อให้บ้านหลังนี้ออกมาสมบูรณ์ที่สุด

1