สนุกกับเรื่องบ้าน : 7 ข้อพิจารณา สรรหาผู้รับเหมา

Posted on: ตุลาคม 2, 2016, by :

การจะสร้างบ้านที่ดี ย่อมมิใช่แค่แบบบ้านสวยงาม หรือวัสดุก่อสร้างมีคุณภาพเท่านั้น แต่ผู้รับเหมาที่เราใช้บริการก็มีผลมากด้วย หากได้ผู้รับเหมาที่ดีจะพบปัญหาระหว่างการก่อสร้างน้อยและได้บ้านที่สามารถอยู่อาศัยใช้งานได้อย่างราบรื่น ดังนั้นเจ้าของบ้านจึงควรพิจารณาให้ดีในการตัดสินใจเลือกผู้รับเหมา โดยดูจากปัจจัยต่างๆ เช่น ทีมงาน ความถนัด นิสัยใจคอ ความรับผิดชอบ และผลงานในอดีต เป็นต้น

7