ผลงานสร้างอาคารพาณิชย์

อาคารพาณิชย์ อ.แม่จริม จ.น่าน

ก่อสร้าง Community Mall ชะอำ