ที่ดินคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของบ้าน

เนื่องจากความเหมาะสมของบ้าน ลักษณะทางกายภาพของที่ดินรวมถึงสภาพแวดล้อมล้วนมีผลต่อสภาพจิตใจของผู้อยู่อาศัย เช่น สภาพภูมิอากาศ ร้อน หนาว ลม แดด ฝน เป็นต้น ทางอ้อม เช่น สภาพแวดล้อมรอบๆของที่ดิน หมู่บ้าน ตลาด โรงแรม โรงเรียน เป็นต้น
1.1 ทำเล ที่ตั้ง และสภาพแวดล้อม

ทำเลที่ตั้ง คือสิ่งสำคัญในการสร้างบ้าน  การเลือกทำเลที่ดินสำหรับผู้ที่ยังไม่มีที่ดินเป็นของตนเองนั้นควรจะศึกษาให้ดีก่อนว่าย่านนั้นหรือที่แถวนั้นเคยเป็นสถานที่ที่ใช้ประโยชน์เพื่อการใดๆ มาก่อนหรือเปล่า หรือเคยเป็นบ่อน้ำที่เจ้าของเดิมขุดหน้าดินไปขาย และรอบข้างมีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร เช่น หากทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้ฟาร์มหมู อาจจะได้รับกลิ่นไม่พึงประสงค์มา เป็นต้น อีกทั้งเรื่องของ แดด ลม ฝน ด้วย หากที่ดินของคุณหันหน้าเข้าหาทิศใต้แปลว่า บ้านของท่านจะได้รับแดดเกือบทั้งวัน ถึงแม้แสงอาทิตย์นั้นจะมีทิศทางขึ้นจาก ทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกก็จริง แต่จะอ้อมทางทิศใต้เสมอ ทำให้ได้แสงแดดเกือบทั้งวัน

ท่านควรคำนึงถึงสภาพแวดล้อมรอบๆที่ดินด้วย ว่ามีความสะดวกสบายในการออกไปทำธุระบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ ตลาด สถานที่ชุมชน โรงพยาบาลใกล้เคียง หรือคลินิกก็ดี สถานีดับเพลิงหรือสถานีตำรวจ เรื่องพวกนี้อาจเป็นเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น แต่ถ้าอยู่ใกล้กับสถานที่ดังกล่าวก็จะมีความสะดวกสบายมากขึ้น
1.2 ขนาดรูปแบบของที่ดิน ระดับของที่ดิน รูปแบบของที่ดิน

ก็คือ รูปร่าง ขนาด ระดับที่ดิน หรือเรียกว่าลักษณะทางกายภาพนั้นเอง สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดรูปทรงของแบบบ้านว่าจะมีหน้าตาอย่างไร อย่างเช่น ที่ดินด้านหน้าแคบ ไม่กว้างมาก แต่มีความลึกเข้าไปด้านหลังมากกว่าด้านหน้า รูปแบบของที่ดินจะบังคับให้ท่านเลือกทรงบ้านได้จำกัด เช่นเดียวกับที่ดินหน้ากว้าง แต่ความลึกน้อยมาก อาจทำให้ได้บ้านที่มีรูปแบบจำกัด แต่ทั้งนี้ควรจะคำนึงถึงการใช้สอยของคุณด้วยว่าจะมีรูปแบบอย่างไร

ที่ดินที่มีสภาพระดับดินต่ำกว่าถนนด้านหน้า หรือต่ำกว่าโดยรอบข้างนั้น จะมีปัญหายามฝนตก เพราะจะทำให้น้ำฝนไหลมาขังและท่วมในที่ดินของเรา ดังนั้นท่านจึงควรจะมีที่ดินที่สูงกว่ารอบข้างและสูงกว่าถนนด้านหน้าประมาณ 40 ซม. ขึ้นไป

a

1.3 การเข้าถึง
จากถนนใหญ่เลี้ยวเข้าถนนซอยไปจนถึงที่ตั้งของที่ดิน เป็นสิ่งที่หลายๆคนไม่ได้ให้ความสำคัญมากนัก การเข้าถึงยากของที่ดินของท่าน อาจจะเป็นปัญหาในภายหลังของท่านได้ เนื่องจากที่ดินบางแปลงนั้นยากต่อการเข้าถึง เช่นการนำรถบรรทุก หรือ เครื่องจักรขนาดใหญ่ หรือ วัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้รถขนส่งขนาดใหญ่ เข้าไปนั้นเป็นเรื่องลำบาก ทำให้ต้องเสียงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างที่มากขึ้นไปอีก หรือแม้แต่การเข้า-ออก ของท่านเอง หลังจากการสร้างบ้านเสร็จในอนาคต

1.4 สาธารณูปโภคและสาธารูปการ
ทั้งนี้ยังต้องคำนึงถึงเรื่อง สายเมนไฟฟ้า ท่อเมนประปา ท่อระบายน้ำสาธารณะ เมนสายโทรศัพท์ อีกด้วย ว่าที่ดินของท่านนั้นมีการเข้าถึงเรียบร้อยแล้วหรือไม่ ท่านสามารถตรวจสอบอย่างง่ายโดยสังเกตจากบริเวณที่ดินของท่าน ว่ามีเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าพาดผ่านที่ดินหรือไม่ เมนประปาสังเกตจากมิเตอร์ประปาเพื่อนบ้าน ที่อยู่ฝั่งเดียวกันกับที่ดินของท่าน ท่อระบายน้ำสังเกตจากรางวีและฝาบ่อพักท่อ