ผลงานตกแต่ง/ต่อเติม

ต่อเติมโรงอาหาร สถานปฏิบัติธรรม

ต่อเติมโรงจอดรถ บ้านคูณดวงใจ 

บ้านคุณปูเป้ อุบลราชธานี

บ้านคุณชนะบูรณ์ อุบลราชธานี

ต่อเติมบ้านคุณจันทิมา

ต่อเติมอาคารพาณิชย์

ศาลาพักผ่อน

น้ำพุ

โรงรถ