บ้าน2ชั้น

บ้านคุณธันยพร อุบลราชธานี

บ้านคุณปิยบุตร อ.กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี

บ้าน 2 ชั้น จ.หนองบัวลำภู 

บ้าน 2 ชั้น จ. นครราชสีมา

บ้าน 2 ชั้น จ.ตราด