บ้านชั้นเดียว

บ้านคุณนาลิตา อุบลราชธานี

บ้านคุณพานทอง อุบลราชธานี

บ้านคุณรุ่งนภา อุบลราชธานี

บ้านคุณวัชรียา อ.เมือง อุบลราชธานี

บ้านคุณวาสนา อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี

บ้านคุณพิชาภพ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

บ้านพักผู้บริหารจำนวน 3Unit บ.เอี่ยมอุบลจำกัด  อ.น้ำยืน อุบลราชธานี

บ้านชั้นเดียว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

บ้านชั้นเดียว อ.ปัว จ.น่าน