หมดปัญหา ถ้าทำสัญญากับผู้รับเหมา

Posted on: ตุลาคม 2, 2016, by :

เมื่อเราตกลงจะว่าจ้างผู้รับเหมาให้มาก่อสร้างบ้านให้เราแล้ว ทั้งเราและผู้รับเหมาควรทำสัญญาระหว่างกัน เพื่อให้ได้งานก่อสร้างที่ตรงใจ ได้คุณภาพมาตรฐาน และเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย

d