การตรวจรับบ้านใหม่ก่อนโอน

Posted on: ตุลาคม 2, 2016, by :

การตรวจรับบ้าน เป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับเจ้าของบ้านในการตรวจสอบงานก่อนจะลงนามรับบ้าน ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องใช้ความละเอียดถี่ถ้วนมากๆ ในการพิจารณา เนื่องจากเมื่อผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้ว เจ้าของบ้านจะต้องลงนามในเอกสารรับมอบบ้าน เพื่อจะผ่านไปสู่ขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งก็คือ “การโอนบ้านและที่ดิน” ที่กรมที่ดินนั่นเอง

สิ่งสำคัญที่ต้องจำให้ขึ้นใจก็คือ “บ้านไม่พร้อม ห้ามลงชื่อรับบ้านเด็ดขาด” เพราะ ก่อนลงชื่อรับบ้าน…อำนาจในการสั่งแก้ไขต่างๆ ยังเป็นของเรา แต่หลังลงชื่อรับบ้านไปแล้ว…อำนาจในการสั่งการใดใดของเราจะหมดไปโดยสิ้นเชิง!!!

Print

ข้อควรคิดในการตรวจรับบ้านใหม่มีดังนี้คือ

1. ก่อนตรวจรับบ้านควรศึกษา “สัญญาจะซื้อจะขาย” รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของเราเอง

2. วางแผนนัดวันตรวจรับบ้าน ควรมีวันเวลาว่างอย่างน้อยหนึ่งวัน ควรนัดตรวจรับตั้งแต่ช่วงเช้า เนื่องจากหากไปตอนเย็นหรือตอนกลางคืนจะมีเวลาตรวจรับน้อยเกินไป และอาจมีแสงสว่างไม่เพียงพอที่จะตรวจสอบข้อบกพร่องของงานก่อสร้างทั้งหมด

3. การตรวจรับควรทำนัดกับเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนและโทรศัพท์ยืนยันก่อนวันตรวจทุกครั้งเพื่อไม่ให้เสียเวลาของทั้งสองฝ่าย

4. ไม่ควรไปคนเดียว ควรไปอย่างน้อยสองคน เพื่อให้คนหนึ่งตรวจสอบ อีกคนทำการบันทึกหรือถ่ายภาพ (ไม่ควรเอาเด็กเล็กไปด้วย)

a-4

5. แนะนำให้ใช้วิธีกวาดตาเดินตรวจไล่ไปทีละพื้นที่ของบ้าน จากหน้าบ้านแล้วเดินไปรอบบ้านในทิศทางเดียวทีละส่วนทีละพื้นที่ ไม่ต้องย้อนกลับไปกลับมา แล้วจึงไล่เข้าไปในบ้านทีละห้อง ไม่ใช้วิธีการเดินตรวจแบบไม่มีทิศทาง

6. ในแต่ละพื้นที่ที่เราทำการตรวจสอบ ให้ตรวจสอบให้ครบทุกระบบ โดยมี 9 ระบบ คือ พื้นที่นอกบ้าน งานโครงสร้าง หลังคา พื้น ผนัง ฝ้าเพดาน ช่องเปิด ระบบไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาล

แต่หากเรามีงบประมาณมากพอ แนะนำให้จ้างบริษัทตรวจรับบ้าน เนื่องจากมีประสบการณ์ มีเครื่องไม้เครื่องมือ รวมถึงวิธีการตรวจสอบที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้เราได้บ้านใหม่ที่สมบูรณ์แบบตามใจต้องการ