กระเบื้องกันลื่นสำหรับห้องน้ำ จะเลือกซื้ออย่างไร ?

Posted on: ตุลาคม 3, 2016, by :

Q : กระเบื้องกันลื่นสำหรับห้องน้ำ จะเลือกซื้ออย่างไร ?

A : กระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ เลือกโดยสังเกตง่ายๆ ที่ค่ากันความลื่น (Slip Resistance) ซึ่งมี ค่าตั้งแต่ระดับ R9 – R13 สำหรับห้องน้ำในส่วนเป็นพื้นที่เปียกนั้น ควรมีค่าป้องกันความลื่นอยู่ที่ R 10
( ค่า R นี้ได้มาจากการทดสอบ Ramp Test โดยปูกระเบื้องบนทางลาดในระดับองศาต่างๆ )

1

แต่ความสามารถในการกันลื่นของกระเบื้องนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานและดูแลรักษาด้วย เช่น หมั่นทำความสะอาดคราบเปื้อนจากสิ่งสกปรกหรือตะไคร่ การใช้น้ำยาทำความสะอาด ก็มีผลต่อผิวหน้ากระเบื้องที่เคลือบเอาไว้ ซึ่งอาจทำให้ความสามารถในการกันลื่นของกระเบื้องนั้นลดลง

ดังนั้น เวลาเลือกซื้อกระเบื้องปูห้องน้ำ ควรสังเกตที่ฉลากผลิตภัณฑ์ หรือที่แค็ตตาล็อกว่ามีค่า R ตั้งแต่ 10 ขึ้นไปหรือไม่ และลองสัมผัสผิวเนื้อกระเบื้อง รวมถึงตรวจสอบค่าดูดซึมน้ำ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน